Липсва амбиция по отношение на икономическото развитие на България

Тодор Галев, старши анализатор в Икономическата програма на ЦИД, Бизнес старт, 31.10.2019

Последни новини
Още от В 2 минути