Има интерес към ключови инфраструктурни проекти от големи български фирми

Инж. Ясен Ишев, председател на УС на Научно-техническия съюз по транспорт, "Бизнес старт", 30 октомври 2019 г.

 

Последни новини
Още от В 2 минути