Бежанците, търсещи убежище у нас могат да подпомогнат българската икономика

Иван Шаренков, правен консултант по миграционни въпроси и експерт към проекта "Толерантно общество и интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила", Бизнес старт, 01.10.2019

 

Последни новини
Още от В 2 минути