В световен план се наблюдава недостиг на долари

Димо Стефанов, главен дилър за Румъния на Tavex; В развитие, 20.09.2019

 

Последни новини
Още от В 2 минути