Професионалното прегаряне - световната епидемия на 21 век

Проф. Борис Блажинич, ръководител на Института за развитие на качествения човешки потенциал в Хърватия; Бизнес старт, 19.09.2019

 

Последни новини
Още от В 2 минути