Новият проектозакон няма да насърчи износа на вина от България

Пламен Ангелов, председател на Националната лозаро-винарска камара, „Бизнес старт“, 08.08.2019 г.

 

Последни новини
Още от В 2 минути