TNBT

ПАНЧЕВ: Инвеститорите - с изявен интерес към новите възможности за финансиране в икономическа зона Тракия

Инж. Пламен Панчев, изпълнителен директор на "Тракия икономическа зона", в Бизнес старт, 27.06.2019

Инж. Пламен Панчев, изпълнителен директор на "Тракия икономическа зона", в Бизнес старт, 27.06.2019

Вижте тук целия коментар!

Последни новини
Още от В 2 минути