ИВАНОВ за мерките за борба с прането на пари

Д-р Пламен Иванов, експерт към Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab и директор на Юропиън Брокеридж Хаус, във В развитие, 16.05.2019

Д-р Пламен Иванов, експерт към Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab и директор на Юропиън Брокеридж Хаус, във В развитие, 16.05.2019

Вижте тук целия коментар. 

Последни новини
Още от В 2 минути