ИВАНОВА: САЩ нямат алтернатива на Китай

Жасмина Иванова, портфолио мениджър в Експат Асет Мениджмънт, в Бизнес старт, 15.05.2019

Жасмина Иванова, портфолио мениджър в Експат Асет Мениджмънт, в Бизнес старт, 15.05.2019

"САЩ нямат алтернатива на Китай, а дори и да имат, тя включва много различни държави, които всъщност пряко или непряко са свързани с Китай".

"Излязоха данните за БВП на Китай за април. Вносът нараства, а износът спада, което е учудващо за април месец, спрямо миналогодишните данни. Но въпреки, че вносът нараства, вносът от САЩ намалява".

Вижте повече във видеото с целия коментар. 

Последни новини
Още от В 2 минути