ДИМИТРОВ за исканията на превозвачите за промяна в ТОЛ системата

Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камарата на автомобилните превозвачи, във В развитие, 14.05.2019

Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камарата на автомобилните превозвачи, във "В развитие", 14.05.2019

"Тол да има само по автомагистралите и по пътища Клас 1, част от международните и европейски коридори". 

"Съотношението между цената на Тол в Германия и цената на тол в България трябва да съответства на разликата в стандарта на живот, която е в съотношение 1:5,5. Така цената се получава малко по-малко от 7 ст. за категория Евро-6".

"Всяка държава, която въвежда тол система е длъжна да осигури алтернативни маршрути". 

"Искаме да можем да си планираме бизнеса. Не знаем след шест месеца какво ще плащаме". 

Очаквайте видео с целия коментар. 

Последни новини
Още от В 2 минути