Перспективите пред България в следващите 5-10 години

Стефан Георгиев, социолог, Институт за социална интеграция; и Страхил Делийски, политолог, СУ "Св. Климент Охридски", Бизнес старт, 27.03.2019

 

Последни новини
Още от В 2 минути