UpDate

Събота и неделя в 19.30 часа

Автори и водещи: Елена Кирилова и Бойчо Попов

В света няма нито един истински умен град, защото липсва свързаност

Тиери Берисо, световно признат експерт по Интернет на нещата, UpDate, 28.07.2018

България може да развива технологии като IoT, но този пазар е неразработен и е нужна подкрепата на правителството. Това коментира Тиери Берисо, международен независим консултант и световно признат експерт по „Интернет на нещата“, в технологичното предаване “UpDate” с водещи Елена Кирилова и Бойчо Попов.

„България винаги е имала силно развит ИКТ сектор и хората в него ми направиха много добро впечатление. Ако получи подкрепа от правителството си, България може и трябва да се превърне в лидер в сферата на дигитализацията, Интернет на нещата и умните градове“.

Според него подкрепата от правителството не трябва да се изразява само в правителствени разходи.

„Тук има добра основа, но няма сътрудничество и перспективи за хармонизиране, координация и опити за стимулиране на хората да работят в тази среда. Но в България има силни движения в ИКТ сектора, които имат потенциала да развият подобни дейности в бъдеще“.

Що се отнася до умните градове, Берисо не смята, че в световен план има добри примери.

Той обясни, че всеки един град е разработил някакви умни процеси като умни паркинги, умно осветление или умни електромери. Но основният проблем отново е, че няма координация.

„Има отделни инициативи, но дори в рамките на един град те са напълно несъгласувани по между си“.

Берисо смята, че в света няма нито един напълно умен град.

„Умен град е един модерен израз и хайп и не смятам, че съществува такова нещо. Има някои умни инициативи и перспективи за достигане до умни градове. Но все още сме далече от това и причината е, че нямаме оперативна съвместимост и няма съгласуване между различните умни услуги, които започват да се развиват“.

Той посочи, че инфраструктурата от своя страна също още не е готова за това.

„Това е предизвикателство за всички. Можем да говорим за инфраструктура и в по-общ смисъл – може да бъде пътища или сгради, но може да означава и свързаност“.

 

Последни новини
Още от UpDate