МВФ: Забравете за Великобритания и САЩ

Растежът на световната икономика вече се диктува от други

"Рисковете за ръста в световен мащаб са широко балансирани в краткосрочен план, но МВФ заяви, че те ще натежат в средносрочен план. Имаме силно завишени пазарни оценки, много ниска волатилност и среда с висока несигурност и на този фон те подчертават вероятността от корекция на пазарите. Тя, от своя страна, може да повлияе на доверието на пазарите и от там да има последици за икономическия растеж. Към това трябва да се прибави нарастването на заемите на Китай и отслабената финансова регулация. От една страна имаме оптимизъм, от друга напомняне за предпазливост, така че да го наречем „предпазлив оптимизъм.“

Анализ на Хаслинда Амин от Bloomberg News.

Последни новини
Още от Акценти