Държавен фонд „Земеделие” изплати 365 млн. лв. за 2016

Субсидиите за директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието възлизат на 1,9 млрд. лв.

Снимка: Daniel Acker/Bloomberg Снимка: Daniel Acker/Bloomberg

През миналата година са подписани 2 293 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, а изплатените суми са над 365 млн. лв. Това става ясно от приетия от кабинета днес Годишен отчет на Държавен фонд „Земеделие” за 2016, съобщен от правителствената информационна служба и цитиран от Investor.bg.

Преведените субсидии за директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) възлизат на 1,9 млрд. лв. Националните доплащания към директните плащания са на стойност 276 млн. лв. Приетите заявления са над 115 500.

Изплатените суми по пазарните мерки по линия на селскостопанските пазарни механизми през 2016 възлизат на 93,5 млн. лв., от които 68 млн. лв. са от ЕФГЗ и 24 млн. лв. национални средства.

По Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 са извършени плащания за 13 млн. лв. От тях 10 млн. са от Европейския фонд за рибарство, а 3,5 млн. лв. са съфинансиране от националния бюджет.

През миналата година са изплатени над 109 млн. лв. по 20 схеми за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 28 958 земеделски стопани.

През 2016 са изплатени средства по 8 договора по САПАРД на обща стойност 3 млн. лв.

 

Последни новини
Още от Акценти