8% безработица към края на декември

През последния месец на годината на работа са постъпили общо 13 553 безработни

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

За първи път от 2009 регистрираните безработни в края на 2016 са под 300 хил. души. Броят им в края на 2016 е бил 261 015, или с 67 906 лица по-малко в сравнение с декември 2015. Европейската статистическа служба Евростат наскоро отчете, че безработицата в България се е понижила до най-ниско ниво от 2009 през ноември, съобщава Investor.bg

Безработицата през декември 2016 е била 8%. Равнището на регистрираната безработица нараства леко спрямо ноември, когато нивото беше 7,9%, отчита Агенцията по заетостта (АЗ).

Спрямо ноември безработните се увеличават с 3 035 души.

Сезонното покачване на регистрираната безработица, свързано със затихващия ритъм на бизнес активността в края на годината, се наблюдава в почти всички области на страната, с изключение на София град, Благоевград, Перник и Видин, където броят на регистрираните безработни продължава да намалява, посочват от агенцията.

На работа през декември 2016 са постъпили общо 13 553 безработни, от които 12 650 – на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 903 безработни. От тях 329 лица са започнали работа по държавни програми и мерки за заетост. По схеми на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" на работа са постъпили 574 безработни лица.

През ноември в бюрата по труда са заявени 9 082 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 6 947, които са 76,5% от всички заявени свободни работни места през месеца.

Най-голямо търсене на работна сила от частния сектор се регистрира в преработващата промишленост (3 097), търговията (1554), административните и спомагателни дейности (755), транспорта, складирането и пощите (512), хотелиерството и ресторантьорството (485). В сравнение с декември миналата година броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 2 408.

 

Последни новини
Още от Акценти