Фискалната политика - инструмент за икономически растеж

Проблемът е, че финансовите лидери са много слаби

Снимка: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg Снимка: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Тапан Датта, директор „Разпределение на активите“ в AON Hewitt:  Смятам, че фискалната политика трябва да е следващият избор. Не мисля, че ще са хеликоптерните пари, ако мога да използвам този израз, това ще трябва да е укрепване на буферите, кейнсиански похвати, укрепване на буферите, прилагане на фискалана политика, инфраструктурни разходи, които да се използват като капиталови разходи, а аз мисля, че това ще сработи и мисля, че това е пътят, който трябва да се следва.

 

Последни новини
Още от Акценти