Лятото на европейското недоволство

Брекзит, Испания, Гърция - рисковете пред Европа

Борсата във Франкфурт. Снимка: Martin Leissl/Bloomberg Борсата във Франкфурт. Снимка: Martin Leissl/Bloomberg

Предстои ни интересно лято в Европа. Колко трудно ще бъде то? Има редица елементи, които биха могли да ни препънат – от Брекзит, до случващото се в Испания, а и Гърция отново става гореща точка.

Европа отново е изправена пред множество предизвикателства и голяма несигурност, а несигурността е отрова за икономиката, отрова за пазарите. Вие споменахте трите риска. В Испания предстоят избори, но едва ли ще има някаква фундаментална промяна и в момента изглежда, че резултатът ще е много подобен на ситуацията към момента – трудно работещ парламент. Така че, това предизвикателство остава. Гърция отново преговаря с тройката или четворката, а остава и вероятността от Брекзит. От тези три риска, в момента Брекзит изглежда като най-големият за Европа.

Доколко тези рискове дърпат икономиката назад? Ако тези рискове не съществуваха, ако не се налагаше да се справяме с тях, колко по-добре би била ситуацията в европейската икономика в момента?

В момента не виждаме негативното влияние на тези три отделни кризи върху европейската икономика. Испанската икономика се справя много добре, тя има ръст от 3% през миналата година, а в момента ръстът е от над 2%. Така че, тя се представя добре. Но въпросът е какво ще се случи с частните инвестиции, ако нивото на несигурност продължи да бъде същото. Същото се отнася и до Брекзит. Не мисля, че към момента последиците са калкулирани в пазарите и прогнозите за ръст. Всички тук на континента, очакват Великобритания да остане в Европейския съюз, така че е възможно внезапно пробуждане, ако резултатите са различни. В момента ми се струва, че не осъзнаваме напълно какво може да се случи.

Добре, ако това е така, защо частният сектор в Германия на прави инвестиции? Поради някакви други причини ли не инвестира германският частен сектор или просто взима предвид европейската среда и смята, че няма достатъчно търсене, за да прави инвестиции за увеличаване на производствения капацитет?

Германските компании се представят много добре в чужбина, ние имаме 8% положително търговско салдо – над 230 милиарда евро. Така че, големият проблем за частните германски инвеститори отчасти е несигурността за възстановяването в Европа, несигурността в Азия, несигурността около Китай, от който зависи ръстът на германските компании през последните години, но най-голямото препятствие пред частните инвеститори си остава германската икономика и тук условията за инвестиции не са много благоприятни. Запада транспортната инфраструктура в станата, пазарът на труда става все по-затегнат, има над един милион свободни работни места в Германия, има много местни компании изпитват несигурност относно регулацията и се оплакват именно от това. Бих казал, че причината за слабите инвестиции е основно на местна почва, те са по-ниски и от тези във Франция, въпреки че като цяло германската икономика се представя по-добре. Така че, германското правителство трябва да обърне сериозно внимание на тези проблеми.

Мислите ли, че имиграцията може да облекчи някои от тези проблеми? Не казвам, че много от имигрантите имат точно тези умения, които са необходими в момента на Германия, но поне може да се помисли за това. С любопитство установих, че последните данни за безработицата показват, че имигрантите не са повлияли на този пазар – нивото на безработица е останало ниско.

Бежанците ще навлизат постепенно на пазара на труда. Тази година те ще са 50-60 хиляди и много от тях все още не са подали молби или нямат други документи. Така че, ще видим очаквания ръст от 0,2% в безработицата, дължащ се на имигрантите през 2017. През следващата година ще видим такъв ефект. В краткосрочен план, бежанците са допълнителен разход от около 15 милиарда евро, което е 0,5% от БВП на германската икономика, което работи като стимул за германската икономика през тази и следващата година. Предвиждаме повишаване на ръста с около 0,3%, което е приличен ръст.

Големият въпрос по отношение на бежанците е какво ще се случи след две или три години. Ще се включат ли в пазара на труда? Какви работни места ще получат? Тук става въпрос за интегриране квалифициране и обучение на бежанците, за да могат да заемат някои от тези свободни работни места. Нека да повторя, че в Германия има един милион свободни работни места. Говорим за 300-400 000 бежанци, които ще се включат в пазара на труда през следващите 3-4 години. Това изглежда напълно възможно, но са необходими повече усилия по отношение на интеграцията. 

 

Последни новини
Още от Акценти