BOJ трябва да предприеме по-решителни мерки

Отрицателните лихви могат още да се понижат

Снимка: Kiyoshi Ota/Bloomberg Снимка: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Това е един напълно нов свят. Как можете да получите доходност? Къде търсите доходност в тази среда на отрицателни лихвени проценти?

Нашите очаквания са, че като цяло доходността ще остане ниска, защото взимаме предвид тази среда на трайно ниски лихви, която е подкрепена от паричните облекчения на всички централни банки по света. Инвеститорите трябва да преразгледат своите очаквания по отношение на възвръщаемостта като се има предвид тази среда, която ще се задържи по-дълго време. Смятам, че търсенето на доходност ще продължи да бъде ключов фактор, задвижващ финансовите пазари.

Почти всеки, с когато разговарям казва: „Трябва да открия къде е високата доходност, това е което всички търсят.“

Разбира се, но къде да я намерим?

Имам предвид, че ако разгледаме джънк облигациите, корпоративните облигации, които носят по-висока доходност ще видим, че това е станало едно доста претъпкано пространство, ако съдя по думите на колегите ви.

Инвеститорите трябва да бъдат по-придирчиви и благоразумни при търсенето на печалба на пазара на книжа с фиксирана доходност. Смятаме, че има такива възможности при твърдите и местните валути, а облигациите на развиващите се пазари все още изглеждат интересни и вече видяхме значително оживление при търговията с тях през месец март и ние наистина очакваме този сегмент от пазара на книжа с фиксирана доходност да отговори на очакванията. Но инвеститорите трябва да са много внимателни при избора си на качествен дълг. Докато положителната дивергенция продължава да подкрепя цените на активите, ние ще се позиционираме в сектори и региони, които ще донесат качествен растеж. Но и търсенето на доходност ще се запази като ключов инвестиционен елемент и през втората половина на годината.

Да обърнем поглед към Япония. По време на изслушване в сената, управителят на японската централна банка, Курода заяви: „Няма технически ограничения за купуването на активи, няма технически ограничения пред отрицателните лихви.“ Значи, че можем да видим и още по-ниски отрицателни лихви. Той също говори и по проблема с хеликоптерните пари, като заяви, че няма правна рамка за тях. Но налице е нарастващ натиск да се прибегне до всякакви средства. Отрицателните лихви бяха само една теория докато ЕЦБ не ги превърна в реалност през 2014.

Считам, че нарастват очакванията на пазара японската централна банка да предприеме още действия при следващото си съвещание на 27 април. Пазарът очаква това да е комбинация от финансови и монетарни мерки. Нашето очакване е, че вероятно BOJ ще разшири програмата си за закупуване на ценни книжа и акции и ще създаде жизнено пространство за евентуално допълнително снижаване на отрицателните лихви. Данните за БВП през първото тримесечие и последните ежедневни борсови данни отразяват липсата на оживление и това ще окаже натиск върху BOJ да предприеме по-решителни мерки, за да стимулира оптимизма в прогнозите за икономически ръст.

Те имат ли представа какво правят?

Мисля, че Курода знае какво прави. Но засега, последното обявяване на отрицателните лихви изглежда даде очаквания ефект от тази политика и това...

Решението им не отслаби йената, а те това искаха. Затова и ви задавам въпроса.

Изглежда, това, което тревожи Централната банка в Япония е йената, която продължава да се покачва и помрачава прогнозите за възстановяване. Това ще накара централната банка да предприеме по-агресивни действия, за да стабилизира очакванията на пазара относно прогнозната инфлация и възстановяването на икономиката.

 

Последни новини
Още от Акценти