Северна Азия изглежда по-привлекателна от АСЕАН

Бил Малдонадо, директор „Инвестиции“ в HSBC Global Asset Management пред Bloomberg

Борсата в Шънджън. Снимка:Qilai Shen/Bloomberg Борсата в Шънджън. Снимка:Qilai Shen/Bloomberg

Много фактори се следят на пазара, петролът е един от тях. Мнозина изпитаха облекчение, но дали то не е нереално?

Не знам дали е нереално, но смятам, че хората бяха прекалено разтревожени за петрола и тълкуват поведението му като сигнал за спад в световния икономически ръст. Имахме призрака на рецесията, всички се опасяваха от рецесия, която ще настъпи през 2016, но тя никога не стана реалност. Китай се стабилизира, дори има известно укрепване, САЩ определено бележи ръст и в известен смисъл е двигателят в световната икономика и дори Европа се стабилизира. Мисля, че хората са по-оптимистично настроени спрямо значимостта на цените на петрола, все повече разбират, че движението се предизвиква от предлагането, а не от търсенето и следователно не може да се счита за признак за спад в световната икономика.

Петролът е единия фактор, но от друга страна имаме плахия тон на Фед през последните няколко месеца.

Така е. Хората, които формират световните финансови политики направиха всичко по силите си в една много трудна среда през януари и февруари и изпратиха подкрепящи, в случая с Фед и плахи послания, промениха езика си, започнаха да говорят за ниски лихви за по-дълго време и това помогна. Това определено помогна стабилизирането на пазарите.

Но в момента вие какво правите стратегически за портфейла, който управлявате и за вашите инвеститори?

За нас фокусът пада върху стойността, ние разглеждаме фундаментите на отделни акции, на отделни пазари. Предпочитанията ни са към Азия пред останалия свят, не просто защото аз работя тук, но защото съотнесено спрямо нивото на рентабилност, което получаваме тук, цената е доста ниска. Това вероятно е най-евтиният регион в света, дори ако го сравняваме с Латинска Америка или Източна Европа, където също има проблеми, които свалят цените на пазарите. Азия обаче изглежда носи много добра стойност и това ни привлича.

Като цяло или само отделни фрагменти?

Като цяло. Но, разбира се като навлезете надълбоко вече добивате разбиране за това какво е привлекателно в Азия. И при подхода на оценка на рентабилност спрямо стойност, който ние предпочитаме да следваме, в момента Северна Азия изглежда много по-привлекателна от АСЕАН. Защото миналата година всички се втурнаха към убежищата в югоизточна Азия докато се опитваха да се отдалечат възможно най-много от Китай и това направи района относително скъп в сравнение с Китай, Тайван, Хонконг и още някои пазари. Откриваме повече стойност точно там.

Какво е положението при финансите? Всички следят PBOC, банките бележат спад заради цялото говорене за кредитно стимулиране на ръста и всички се тревожат за дълговете.

Мисля, че и при финансите се отдалечихме от ръба на пропастта. Хората бяха с толкова силно „мечо“ отношение към финансите, към това колко бързо ще нарастват необслужваните кредити, колко невъзможно ще е да бъдат управлявани...

Но те нарастват в момента...

Да, но въпросът е не е в нарастването, а в това доколко управляемо е това събитие, какви инструменти ще се използват за управлението му. Най-директния начин за справяне, разбира се, са отписванията. Но от гледна точка на банките и акционерите, това може и да не е най-доброто решение за напред. Така че, хората имат много по-реалистичен поглед върху това как ще се развият нещата. И макар да не бих описал средните инвеститори като „бичи“ настроени, то поне не гледат вече толкова „мечо“ и това подпомага общия тон на пазара.

 

Последни новини
Още от Акценти