Секторът на услугите в САЩ расте с ускорени темпове

Сигнал, че икономиката няма да се забави повече

Снимка: Daniel Acker/Bloomberg Снимка: Daniel Acker/Bloomberg

Ръстът в сектора на услугите в САЩ се е ускорил през март, за първи път от пет месеца насам, което показва подобрение в икономиката след трудното начало на годината.

Индексът на мениджърите по доставките извън индустриалните сектори, който обхваща редица индустрии като финансовата и продажбите на дребно, се е покачил от февруарските 53,4 до 54,5 пункта. Данните излязоха днес и са малко по-високи от средните прогнози от анкетата на Bloomberg, които клоняха към 54,2.

Добрите новини в сектора, който съставлява почти 90% от икономиката, успокоиха страховете, че пречки като понижаващите се цени на суровините и слабото търсене в чужбина се отразяват като цяло на икономиката на САЩ. Отчетите от последната седмица показват, че най-лошия период за производството е приключил, откриването на нови работни места е стабилно, а заплатите се покачват.

„Секторът на услугите се е насочил към умерена експанзия,“ заяви Грегъри Дако, директор на Oxford Economics Ltd, който отговаря за макроикономиката. „Устойчивостта в непроизводствения сектор е подкрепена от значителното нарастване на заплатите и ръста в приходите. Това е успокояващ сигнал, че икономиката няма да се забави повече.“

За изчисляване на този индекс се използват редица индустрии, като някои от тях са комуналните услуги, продажбите на дребно, грижите за дома и здравето, строителството и селското стопанство.

Данните от проучването на сектора на услугите показват, че индексът на търговската дейност се е покачил до 59,8, а предходният месец е бил 57,8. Това измерване има успоредно движение с измерването на производствения сектор.

Националният трудов пазар продължава да укрепва както показа доклада на Министерството на труда от миналия петък. През март, работодателите са наели още 215 000 души след като през февруари наетите бяха 245 000. Средната почасова надница бележи ръст от 0,3% спрямо предишния месец. Процентът на безработните е близо 5%.

„Ако направим равносметка, до сега през тази година безработицата продължава да намалява със стабилен темп, отчасти защото разходите на домакинствата в страната са достатъчно стабилни, за да балансират забавянето от чужбина,“ заяви на 29 март Джанет Йелън, председател на Фед. 

Последни новини
Още от Акценти