Йелън: Фед може да коригира политиката си

Изказване на председателя на Фед пред Икономическия клуб в Ню Йорк

Сега ще опиша основните моменти от икономическата прогноза на Комисията и рисковете, които хвърлят сянка върху тази прогноза, като поставя ударението върху решителността на Федералната комисия за отворения пазар да коригира паричната си политика според нуждите, така че да постигнем целените от нас нива на инфлация и безработица.

Данните за американската икономика от началото на годината са нееднозначни. От една страна, множество индикатори бях доста благоприятни. Пазарът на труда откриваше средно по 230 000 работни места на месец през последните три месеца. В резултат, безработицата продължи да намалява, все повече хора се присъединяват към пазара на труда, а изгледите за намиране на работа се подобряват. Процентът на работещите спрямо общия брой на населението се покачи с почти половин процент. Потреблението расте с умерен темп стимулирано от стабилно нарастващите приходи, подобрения баланс на домакинствата и продължаващия ефект от нарастващото благосъстояние и спадането на цените на петрола през последните няколко години. Пазарът на жилищни имоти продължава постепенното си възстановяване и финансовата политика на всички нива в управлението стимулира умерено икономическата дейност, след като през последните години не беше особено ефикасна.

От друга страна, производственият сектор и износът продължават да са подложени на тежки удари заради бавния световен растеж и значителното поскъпване на долара от 2014 насам. Същите световни събития затрудняват и бизнес инвестициите като ограничават продажбите очаквани от компаниите, а оттам се снижава и тяхното търсене на капиталови стоки. Отчасти, в резултат и на това, напоследък индикаторите за капиталови разходи и пазарни настроения са слаби. В допълнение, бизнес инвестициите се забавят заради срива в цените на петрола, който започна в края на 2014, който доведе до рязък спад в добивните дейности. Ниските цени на петрола доведоха и до големи уволнения в енергийния сектор, които повлияха неблагоприятно нивата на безработица в индустриите свързани с производството на енергия.

Но в крайна сметка, общият брой на работните места продължава да нараства със стабилен темп през тази година отчасти, защото потреблението на домакинствата в стараната е достатъчно силно, за да балансира забавянето от световната икономика.

 

Последни новини
Още от Акценти