Запасите от суров петрол в САЩ - по-високи от очакваното

Очаквания за балансиране на производството и доставките

Приблизителната оценка на запасите от петрол възлиза на 3,2 милиона барела, но след секунди ще получим точните данни. Доклад сочи, че резервите нарастват. Излизат точните данни и виждаме, че ръстът на запасите надвишава прогнозата и е 3,9 милиона барела или по-точно 3,88 милиона барела. Има и по-голямо от предвижданото намаление при запасите от бензин до 4,5 милиона и непредвиден спад в запасите от рафинирани продукти до 1,1 милиона барела. Това може би е добра новина за петрола.

Трябва да хвърлим поглед и на данните за производството, които също ще излязат. Показателите при производството също ще окажат голямо влияние на случващото се с цените на суровия петрол. Да се прехвърлим от тази таблица към графиката на Bloomberg терминала, за да видим този сегмент от движението на петрола. Ето тук започва едно покачване с почти 3% и в момента той се търгува около 37 долара за барел. Обикновено има едно забавяне на реакцията, приблизително половин час, за да смели пазара новите данни.

Ето и още нещо, което следим. Данните за производството и доставките и те също трябва да са излезли сега. Да, ето ги в обща графика. Това е графиката, която всички търговци следят много внимателно. Ето, вижда се добре на екрана. Това е сравнителна графика на производството и доставките на петрол в САЩ. Това е илюстрация на надеждите на петролния пазар за покачване на цените. Ето производството, а ето и доставките – цифрите, които преди малко цитирахме. Виждаме, че доставките продължават да се покачват, докато производството обаче е започнало да спада. Надеждата е, че след време, ако производството спада, то ще спаднат и доставките. Има много спекулации относно времевия хоризонт и теории, кога е възможно да се случи това. Според някои няма да стане преди 2017, а други анализатори казват, че ще е по-скоро. Ще следим графиката и ще имаме предвид данните.

Ето и някои от акциите, които следим днес. Chevron се покачва, защото освен покачващите се цени на петрола, рейтингът на компанията беше повишен от анализаторите. Рафинериите също са сред силно представящите се компании от енергийния комплекс. Покачват се акциите на Tesoro и Valero. А ето и компаниите, за които знаем, че бяха принудени да затварят къси позиции и имаха спад вчера, но днес се покачват. Ръстът не е голям, но Chesapeake, Williams и Marathon показват съживяване.

 

Последни новини
Още от Акценти