Бързите кредити растат по-бързо от банковите

Лошите кредити намаляват

БНБ БНБ

Размерът на необслужваните бързи кредити е е 477.6 млн. лв. в края на деветмесечието и намалява спрямо края на септември 2014, когато беше  553.3 млн. лв. В сравнение с края на юни 2015 г. тези кредити се увеличават с 2.3% (10.9 млн. лева).

Към края на септември 2015 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.103 млрд. лв при 2.011 млрд. лв. година по-рано, съобщи БНБ. Те се увеличават с 4.6% (92 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на 2014 г. и с 2.7% (56.2 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2015 година. Този темп изпреварва нарастването на кредитите на банките (с 0.6% на тримесечна база и спад на годишна база заради ефекта КТБ)

Преобладават кредитите над 5 години, които са 646.4 млн. лeва в края на септември 2015 година. Те се увеличават с 29.8% (148.2 млн.лв.) спрямо края на септември 2014 г. и с 2.3% (14.8 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2015 година.

Последни новини
Още от Акценти