Отливът на депозити от гръцките банки утихва

В края на септември 2015 г. свободните парични средства на домакинствата и нефинансовите предприятия продължават да се стичат към големите търговски банки и тези, които предлагат атрактивни лихви.

БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News

Отливът на влогове от банките с гръцка собственост утихва.

През периода юли-септември банковият сектор регистрира 1,87% ръст на общата депозитна база до 72,392 млрд. лв. спрямо края на юни 2015 г., показват изчисленията на Investor.bg на база данните на Българска народна банка (БНБ).

От тях 42,985 млрд. лв. са влоговете на граждани и домакинства. Сумата е с 1,18% по-голяма спрямо края на юни. Нефинансовите предприятия пък държат 18,563 млрд. лв. по сметките си в банките – или с 1,238 млрд. лв. повече спрямо края на второто тримесечие. Това е повишение от 7,15%.

Разбивка по банки показва, че през периода юли-септември 2015 г. най-много средства от граждани и домакинства привличат УниКредит Булбанк – 202,4 млн. лв., Банка ДСК – 120,6 млн. лв., Първа инвестиционна банка – 81,7 млн. лв., Сосиете Женерал Експресбанк – 76,8 млн. лв., и Централна кооперативна банка – 68 млн. лв.

Поглеждайки данните за системата, се вижда, че парични средства се насочват основно към банки с чуждестранни собственици, възприемани за по-стабилни, но и към такива, които все още предлагат сравнително атрактивни лихвени проценти по депозитите въпреки всеобщата тенденция за спад. Търсенето на сигурност се увеличи след случилото се с Корпоративна търговска банка и в периода на преговорите на Гърция с международните й кредитори, белязали второто тримесечие.

Понижение на спестяванията има при банките с гръцки собственици. Но през третото тримесечие намалението затихва, като през периода общо 189,5 млн. лв. напуснаха Юробанк, Алфа банк, ОББ и Банка Пиреос. През второто тримесечие отливът на привлечени средства бе за около 3 млрд. лв., причислявайки и операцията на Алфа банк по прехвърляне на активи между гръцката банка майка.

При нефинансовите предприятия Банка ДСК привлича 379 млн. лв. през тримесечието, следвана от УниКредит с 237,4 млн. лв., Райфайзенбанк със 156 млн. лв., Инвестбанк със 109,4 млн. лв. и Обединена българска банка с 92,9 млн. лв.

Най-голям отлив на фирмени спестявания през третото тримесечие има от Банка Пиреос (-52,1 млн. лв.), БНП Париба (-47,9 млн. лв.), ИНГ Банк (-31,9 млн. лв.), Сосиете Женерал Експресбанк (-17,8 млн. лв.) и БАКБ (-9,7 млн. лв.)

Освен това през периода общата сума на депозитите на сектор „Държавно управление“, към който се причисляват влоговете на правителството, държавни ведомства, общини и фирми с държавно участие, намалява с 11,46% на тримесечна база до 2,374 млрд. лв.

Към края на септември 2015 г. най-голяма е сумата на сектора в ПИБ – 556,5 млн. лв., основно заради помощта, която правителството оказа на банката миналата година. Кредитната институция върна част от финансовата подкрепа.

По обем на депозитите на сектор „Държавно управление“ следват Общинска банка с 393,6 млн. лв., УниКредит с 325,6 млн. лв., Банка ДСК със 182,3 млн. лв. и Централна кооперативна банка със 176,7 млн. лв.

Последни новини
Още от Акценти