Uber загуби правната битка срещу КЗК

Технологичен коментар на Елена Кирилова, редактор в Investor.bg, Бизнес старт, 05.03.2019

Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Американският стартъп за споделени пътувания Uber претърпя тежко съдебно поражение в България, след като в края на февруари тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) e отхвърлил жалбата на двете дъщерни компании „Юбер Б.В“ и „Разиер Опърейшънс Б.В.“ срещу решението от юни 2015 г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с която на платформите бе забранено да извършват дейност в страната. Сега глобите в размер на по 50 000 лв. са потвърдени от тричленния съдебен състав. Това каза Елена Кирилова, редактор в Investor.bg, в предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова.

"В жалбата се твърдеше, че решението на КЗК е нищожно и неправилно поради съществени противоречия с административнопроизводствените правила, нарушения на материалноправните разпоредби, необоснованост, като е постановено и в противоречие с целта на закона. Жалбоподателите считат, че българският орган по конкуренция не е компетентен да разследва дейността или санкционира двете дъщерни компании, тъй като последните са холандски „доставчици на услуги на информационното общество“ по силата на Директива 2000/31/ЕО. Затова според адвокатите на Uber решението на КЗК е нищожно и следва да бъде отменено". 

Ответникът - Комисията за защита на конкуренцията, оспорва от своя страна жалбата като неоснователна и релевира доводи за законосъобразност на издадения административен акт, коментира Кирилова.

"Според съда е неоснователно оплакването на жалбоподателите за нищожност на атакувания акт поради липса на компетентност на националния орган по конкуренция. ЗЗК е приложим към всички предприятия, извършващи дейност в България, ако изрично или мълчаливо предотвратяват, ограничават, нарушават или могат да предотвратят, ограничат или нарушат конкуренцията в страната. Според тричленния съдебен състав „Юбер Б.В" и „Разиер Опърейшънс Б.В.“ извършват дейност в България, като законодателят не е въвел разграничение между това дали нарушаването на конкуренцията се извършва чрез поведение на определено предприятие в интернет или в реално физическо място на осъществяване на стопанската дейност".

На следващо място в жалбата се посочва, че КЗК не е изследвала въпроса за наличието на конкуренция между страните по преписката, което било съществено нарушение на административнопроизводствените правила, обясни тя. 

"Настоящият състав обаче намира, че противно на твърденията в жалбата, в проведеното производство не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. По случая е извършено всестранно, пълно и обективно разследване съгласно установената в закона процедура. Според съда решението на КЗК е надлежно мотивирано, като са обсъдени всички доказателства, представени от страните, относими към извършеното проучване".

Във видео материала може да проследите целия технологичен коментар.

Последни новини
Още от Технологиите в 5 минути