Светът е бизнес

Понеделник - петък, 20,30 

Водещ: Ивайло Лаков

Националната аптечна карта определя потребностите от обслужване и достъпа до лекарства

Проф. Илко Гетов, председател на Български фармацевтичен съюз, Светът е бизнес, 10.07.2019

Националната аптечна карта трябва да покаже липсите в страната по отношение на фармацевтично обслужване и достъпа до лекарства на българските граждани. Тя се създава по подобие на Националната здравна карта. Национална аптечна карта не трябва да се приема като "бухалка" и инструмент, който ще ограничи бизнеса. Тя определя минималните потребности от аптечно обслужване и достъп до лекарства на територията на всяка област. Съществуват огромни диспропорции както в различни области, така и в рамките на една и съща. Това коментира проф. Илко Гетов, председател на Български фармацевтичен съюз, в предаването "Светът е бизнес" с водещ Ивайло Лаков като част от темата за пакета от промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

В този пакет от промени на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се предлагат в преходни и заключителни разпоредби в още 10-11 закона, отбеляза професор Илко Гетов.

"Има няколко съществени неща: на първо място, това е създаването на Национална аптечна карта. На второ място - текстовете в случай напускане на Великобритания от ЕС. Освен това - използването на лекарства извън одобрените индикации, практикуването на неконвенционални методи, създаването на механизъм за гарантиране на устойчивост на бюджета на Касата, създаване на центрове за превенция на зависимости и наркомании...".

Статистическите данни сочат, че обслужваното население средно от една аптека в страната е 1800-1900 души, докато в Кърджали тези граждани достигат 3000, в София са около 1200-1300, подчерта гостът.

"Един от механизмите, предвидени в закона, е разкриването на филиали. Всяка аптека ще може да разкрива до 2 филиала на територията, на която оперира, работейки на график на седмица не по-малко от 2 пъти по 4 часа".

Денонощното аптечно обслужване дава малък шансът за печеливша подобна дейност, освен това инвестицията е огромна. Трябва да има минимум 4 фармацевти, както и други разходи, изтъкна още професор Гетов.

"Ценообразуването и заплащането на лекарства от НЗОК се предвижда да влезе в закон. Значението на тази промяна е стабилност на закона. От друга страна, законът за лекарствата придобива цялост с тези текстове, гарантира се и механизмът за устойчивост на средствата на НЗОК. Дописват се текстове, които да детайлизират наредбата. Този закон трябва да бъде разделен на два отделни - за лекарствата , а другият - за достъпа до лекарства, и всичките текстове, които касаят национална регулация, да бъдат отделени в самостоятелен закон".

 

Последни новини
Още от Светът е бизнес