Светът е бизнес

Понеделник - петък, 20,30 - 21,30 ч.

Водещи: Ивайло Лаков, Николай Кръстев

Корейските технологии ще вдигнат нивото на българския енергиен сектор до световни стандарти

Лиу Хянг Реол, СЕО Korean South-East Power Co, KOSEP, Светът е бизнес, 20.11. 2018

Корейските технологии ще вдигнат нивото на българския енергиен сектор до световни стандарти.Това каза Лиу Хянг Реол, СЕО Korean South-East Power Co, KOSEP, в предаването "Светът е бизнес" с водещ Николай Кръстев

Ръководителят на една от най-големите енергийни компании в Корея я представи като обществена компания, управлявана от държавата, която разполага с 10300 мегавата енергийна мощност. Тя се опитва да генерира 7900 мегавата от ВЕИ до 2030 г. и инвестира в 7 различни страни. По повод развитието на българо-корейския диалог в енергийния сектор гостът каза:

"Инвестирали сме в български мощности от 42 мегавата. През 2011 г. вече сме инвестирали 1,4 млн. евро в такава инфраструктура. Освен това оперираме фотоволтаични инсталации на две места и доколкото знаем, от следващия месец българското правителство планира либерализация на пазара на електроенергия. Веднага щом политиките бъдат потвърдени, ще изготвим план за допълнителни инвестиции".

Лиу Хянг Реол припомни, че според парижкото споразумение от 2015 г. корейското правителство се опитва да увеличи дела на ВЕИ до 20% до 2030 г. В унисон с правителствената политика, компанията също изготвя своя стратегия да увеличи този дял. Ето защо има намерение да увеличи енергията от ВЕИ до 7900 мегавата.

"Имайки предвид географските предимства на Корея, се опитваме да изградим подходящи съоръжения, производство на енергия чрез ветрогенератори, както и да ползваме още един тип генератори, които намират приложение в земеделието. Това се сектори, към които сме насочили вниманието си".

Компанията има намерение да сподели печалбите от произведената от ВЕИ енергия с местните жители, като се стреми да стимулира в процеса участието на местните общности.

Гостът заяви намерението на своята компания да инвестира активно в енергийния сектор в България. Стратегията й ще се основава на новите политики и ще е в интерес и на България, посочи Лиу Хянг Реол. Тя също така би насърчила проекти за възстановяването на остарели като мощности и технологии български ТЕЦ и ВЕЦ.

"В качеството си на компания за комунални услуги, ние се интересуваме от пазара на електроенергия, свързан с електроснабдяване за битови нужди", съобщи гостът и добави, че корейското правителство вероятно има интерес и от проекти в газовата промишленост и в ядрената енергетика.

Тъй като корейските технологии в енергетиката са възможно най-модерните, гостът е уверен, че споделяйки своите технологии и опит в България, компанията ще спомогне за издигане на нивото на българския енергиен сектор до световните стандарти.

 

 

 

 

 

Последни новини
Още от Светът е бизнес