Светът е бизнес

Понеделник - петък, 20,30 - 21,30 ч.

Водещи: Ивайло Лаков, Николай Кръстев

Може ли кръговата икономика да бъде успешна

Доц. Емил Вубен, Университет "Вагенинген" в Холадния, Светът е бизнес, 04.11.2017

При кръговата икономика се наблюдава по-силна ориентация към стойността, за да може да се задържи тя в продуктите, вместо да се изтегля от тях. Чрез рециклиране и възстановяване може да използваме продукцията многократно, а не само веднъж и по този начин да подобрим социално-икономическата конюнктура както сега, така и в бъдеще. Това коментира доц. Емил Вубен от Университета "Вагенинген", Холадния в ефира на „Светът е бизнес“ с водещ Николай Кръстев.

„В Нидерландия всъщност преди предлагахме силен линеен подход към производството, изпращане за експорт към други държави и потребяване. Установихме обаче, че трябва да се приспособим доста интензивно и да опростим тази система на линейния подход в различните индустрии, за да можем да обвържем различните икономически сектори – по-малките и по-големите. Това обаче не е лесна задача. По тази причина в много инициативи се наблюдава стремежа да се извлече максимална полза“.

По думите му все още нямаме ясни критерии за успешното провеждане на кръговата икономика, поради това че просперитетът се схваща по различен начин.

„Но в крайна сметка всяко парченце от пъзела трябва да бъде нагласено така, че да отговаря в най-голяма степен на нуждите на икономиката, но заедно с това да съблюдава и благоденствието на хората. Във всеки случай трябва да се балансират тези парченца от пъзела, да се прецени дали трябва да продължи в определена посока или не. Има също техническа ориентация, която е проблем в някои случаи“.

Вубен допълни, че понякога икономическият въпрос кой получава икономическите блага, кой поема рисковете и кой извършва инвестициите, са различни стойности от формулата.

„Също има значение кой управлява. Тези въпроси понякога са по-сложни от технологичните“.

Той посочи, че при този вид икономика не се знае дали има възможност за бърз икономически растеж.

„При кръговата икономика понякога е възможно компаниите да се изправят пред изключително големи трудности. Но това е факт и при пазарната икономика“.

Кръговата икономика зелена икономика ли е? Икономиката все по-кръгова ли ще става в световен план?

 

Последни новини
Още от Светът е бизнес