Камен Колев: Ще има съкращения заради цената на тока

Заместник-председателят на БСК в "Бизнес старт" с Иван Нончев, 4.11.2015

Камен Колев, заместник-председател на БСК. снимка: Bloomberg TV Bulgaria Камен Колев, заместник-председател на БСК. снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев заяви, че заради скъпия ток може да се стигне до съкращения на работни места. Проблемите в енергетиката предпоставят за риск за бюджета. Колев обясни влязлото в сила от 1 ноември решение на Комисията за енергийно и водно регулиране за понижение на цената на тока за бизнеса с 2.8%: "Основанието за намалението на добавката "Задължения към обществото", макар и символично с около един лев, беше продиктувано единствено и само от намалението на цената на газа, откъдето се спестиха около 40 млн. лева от комбинираното производство". Но добави, че тази добавка продължава да бъде най-скъпа за българския бизнес - тя е около 38 лв. на мегаватчас, при положение че цената на електроенергията е 70-80 лева. Тоест с 50% от тази цена се товари бизнесът и потребителите.

 

Основните потърпевши са енергоинтензивните производства, така че преходът към нисковъглеродна икономика влошава тяхната конкурентоспособност.
Има анализи на EY, които показват, че ако се задържи тази цена, следващата година ще бъдат съкратени около 100 000 работни места. 
Ударът върху износа ще бъде много сериозен, тъй като това са борсови стоки, които потребяват много енергия. Не можете да повишавате цената над борсовата, просто излизате от пазара. 

Представителят на БСК посочи, че един основен проблем за бизнеса е, че наредбата, която урежда компенсациите за големите енергийни консуматори - б.р., се бави. Той посочи и резервите:

"Знаете, че около 60% от добавката "Задължения към обществото".се формира от възобновяемите източници, 30% от американските централи, 10% от комбинираното производство. При американските централи все още не влиза в сила този договор, който трябва да намали цените за разполагаемост", посочи той. 

Договорът не влиза в сила, тъй като условието по него е НЕК да изплати задълженията си, които са в размер на 900 млн. лева и за чието покриване държавната компания разчиташе да получи финансиране от своята майка - БЕХ. Но кредиторите на БЕХ настояха за държавни гаранции, каквито не са предвидени  - б.р.)

Разбира се, че чакаме и произнасянето на Европейската комисия за това дали този договор е съвместима с европейското право държавна помощ, посочи той.
Очаквахме доста по-сериозен одит на ВЕИ, който да открие и там резерви. Ние нямаме нищо против законнопостроените централи, но има много незаконни включвания, много резерви, които КЕВР няма възможност да установи. 

Сериозна дискусия не може да има в рамките на два дена, в които се обсъжда този бюджет. Това, което на нас ни прави впечатление, е, че ще се харчат повече пари и не е ясно какво ще се постигне с тях, защото няма реформи. Пенсионната реформа не гарантира развитие на този сектор и данните показват, че състоянието продължава да се влошава, даде пример той.

Чуйте още:

 

Последни новини
Още от Препоръчани