"Делойт" ще прави оценката на банковите активи

Те е предложила с 20 пъти по-ниска цена.

БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News

Консултантската компания „Делойт България” ЕООД, която участва в изготвянето на оценката на активите на КТБ, станала основание за отнемане на лиценза на кредитната институция през 2014, спечели обществената поръчка на БНБ за преглед на качеството на активите на банковата система.

Решението е взето на 28 октомври и е публикувано на уебстраницата на централната банка в раздел „Профил на купувача”.

Българското подразделение на одиторската компания изпреварва останалите кандидати Oliver Wyman и Mazars с много по-ниска цена. От документацията става ясно, че техническата оценка на предложението на Deloitte е по-ниска, което се компенсира от разликата в цената. „Делойт България” се класира на първо място с комплексна оценка от 74 точки, а на второ място – Oliver Wyman със 70,27 точки, а Mazars е била отстранена

Българската фирма е поискала цена от 1 570 220 лв. без ДДС, докато Oliver Wyman е предложила 16 720 000 евро (32 701 478 лв.).

Техническата оценка на "Делойт" е 44 точки от 70 възможни при 68 за конкурента.

Според протокола в сравнение с най-добрата оферта българската фирма не представя достатъчно детайлна обосновка на цялостната концепция за организация изпълнението на прегледа на активите, както и за същността на начина на изпълнение на отделните фази. „Делойт България” ЕООД не е представило подробно описание по отношение на разработването на сценарии на стрес тестове.

Прегледът на активите и стрес тестовете трябва да бъдат завършени до август 2016 г. "Делойт" ще определи методологията, но няма да проверява активите на място. За целта банките ще наемат независими консултанти, избрани по критерии, посочени от БНБ и "Делойт".

Последни новини
Още от Препоръчани