12 компании на БФБ увеличават акционерите си, но общият тренд е спад

Най-голям е скокът при Елана Агрокредит АД, най-силен е спадът при Евроинс АД

Снимка: Investor Media Group Снимка: Investor Media Group

Вече седем месеца Централен депозитар АД публикува данни за броя акционери на публичните дружества. Някои компоненти успяват да увеличат силно броя на акционерите си, но като цяло тенденцията е за намаляване на броя вложители в акции. 

Оказва се, че за този период (от средата на май 2017) някои компании увеличават акционерите си доста силно - с над 15%. Това са Елана Агрокредит АД с увеличение на броя акционери от 22,02% до 377 броя за изминалите 7 месеца до 13 декември 2017, отчита Investor.bg.

Вероятно този брой ще се увеличи още, защото през 2018 компанията планира двойно увеличение на капитала при цена от 1,1 лв. за акция.

На второ място по ръст на акционерите е Сирма груп холдинг АД със 17,66% ръст до 985 лица. От септември софтуерната компания стана част от основния индекс SOFIX.

На трето място по повишение на акционерите се класира Софарма АД, която добавя още 697 акционера до общо 5 993 лица, което представлява нарастване от 11,63%. Освен новите 480 акционери от вливането на Медика АД има и други около 217 лица, които вероятно са придобили книжа от компанията в последните седмици, при разпродажбите от Ромфарм Компани ООД.

Силни ръстове в броя акционери отчитат още ЧЕЗ Разпределение България АД с 8,07% до 322 лица, вероятно привлечени от процедурата за продажба на дружеството, както и Алтерко АД с повишение от 3,35% до 269 лица.

Като цяло компаниите, отбелязали увеличение в броя на акционерите си, са 12 на брой.

Но кой е на обратния полюс?

Най-бързо намаляват акционерите в Евроинс АД, след като дружеството вече е непублично и Централен депозитар не обявява данни за него.

Следва Българо-американската кредитна банка АД с понижение от 6,04% до 331 лица, Първа инвестиционна банка с намаление от 5,36% до 1 941 лица, Спиди АД с минус 4,89% до 327 лица, Трейс груп холд АД със спад от 4,53% до 1 789 лица и други.

Като цяло за периода има повишение на броя акционери при 12 компании, при Билборд АД няма промяна, а при 27 има понижение.

Общото изменение е намаление с 500 лица до 583 541, без да отчитаме Евроинс, за което липсват данни към 13 декември 2017.

Данните показват, че някои компании успяват да привлекат нови акционери, но като цяло тенденцията е вложителите в акции да намаляват.


 

Последни новини
Още от Пазари