БФБ пуска нов борсов пазар за международни акции

КФН вече е дала своето одобрение на BSE International

Снимка: Investor Media Group Снимка: Investor Media Group

Съвсем скоро българският фондов пазар може да разполага с лесен начин за търгуване и с чужди акции, защото Българската фондова борса (БФБ – София) създава нов борсов пазар BSE International, предназначен за емисии чуждестранни финансови инструменти, допуснати вече до търговия на регулиран пазар на страна членка на ЕС. Това става ясно от съобщение, публикувано на сайта на борсовия оператор.

От уведомлението разбираме, че Комисията за финансов надзор (КФН) вече е издала одобрението за съответните промени в правилника за дейността на регулиран пазар.

По-конкретно зам.-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”,  Владимир Савов, е издал одобрение за изменение и допълнение на „Правилата за допускане до търговия“ и „Правилата за търговия“ на регулиран пазар, а причината е създаването на новия пазар за търговия на чуждестранни инструменти BSE International.

"Промените на борсовия правилник са извършени във връзка с решение на Съвета на директорите на БФБ-София да се създаде нов борсов пазар BSE International, на който да се допускат до търговия емисии чуждестранни финансови инструменти, допуснати вече до регулиран пазар на страни членки и за които се очаква засилен инвеститорски интерес", коментираха пред Investor.bg от КФН.

"Доколкото това са емисии на европейски емитенти, които ще бъдат предлагани в Република България, следва да бъде спазен Законът за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), който обезпечава наличието на информация за емисиите на български език", поясниха от регулатора. 

Търговията ще се подчинява на общите правила за търговия на БФБ-София, но регистрация на емисии на пазар BSE International ще се извършва с нареждане на Директора по търговия, т.е. по облекчен ред.

Повече по темата може да четете тук!

Последни новини
Още от Пазари