ДЦК ще се търгуват на БФБ още тази година

Повишава се сигурността на плащанията на ползвателите на платежни услуги, отчита БНБ

До средата на тази година държавните ценни книжа ще могат да се търгуват на регулиран пазар, а Българската народна банка е започнала работа по проекта за изграждане на директна връзка между Депозитаря на ДЦК и системата на „Българска фондова борса“.

Това стана ясно от изявление на Нина Стоянова, подуправител на БНБ и ръководител на управление „Банково“, по време на откриването на 19-тия финансов технологичен форум „Модерната финансова институция – дигитализация и ефективност в действие“, цитирана от пресслужбата на финансовата институция.

“Като фискален агент на правителството централната банка приключи техническо осъществяване на директна връзка на Депозитаря на ДЦК със системата E-BOND към платформата BLOOMBERG PROFESSIONAL. Това ще даде възможност за започване на търговията с ДЦК на тази система до средата на тази година", прогнозира Стоянова. "С реализацията на проекта се очаква търговията с ДЦК да започне да се извършва и на регулиран пазар".

Според нея по този начин ще се постигне допълнително развитие на пазара на ДЦК и насърчаване на по-нататъшната му интеграция към единния финансов пазар в Европейския съюз.

Стоянова е напомнила, че през тази година в БНБ се работи по въвеждането в българското законодателство на втората директива за платежните услуги, предава Investor.bg.

“Директивата въвежда два нови вида платежни услуги, извършвани изцяло в интернет среда – услуги по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка, и регулира дейността на доставчиците, които ги предлагат. Тя предвижда промени по отношение на информационните изисквания и правата и задълженията на ползвателите и доставчиците на платежни услуги, в това число по-подробна уредба на вътрешната процедура за разглеждане на жалби и максимален срок за отговор до клиента”, посочва подуправителят на централната банка.

В директивата е разширен обхватът на платежните операции, дори когато само един от доставчиците е на територията на ЕС, като те се извършват във всички валути.

Повишава се сигурността на плащанията на ползвателите на платежни услуги като се  установява при по-голяма сигурност идентичността на клиента, дори при отдалечен достъп и в интернет среда. Доставчиците на платежни услуги се задължават да докладват на надзорните органи на инциденти, свързани със сигурността.

Последни новини
Още от Пазари