Секторът на недвижимите имоти крие рискове заради ниските лихви

Необходима е голяма степен на предпазливост в контекста на дългия период на ниски лихви, смята един от членовете на УС на Фед

Снимка: Andrew Harrer/Bloomberg Снимка: Andrew Harrer/Bloomberg

Един от членовете на Управителния съвет на Федералния резерв - Джеръми Пауъл, заяви, че централната банка на САЩ трябва да повиши мониторинга си върху финансовите излишъци в резултат на дългия период на ниски лихви, поставяйки сектора на недвижимите имоти като една от областите, изправени пред потенциални затруднения.

„При положение, че инфлацията е под контрол, прегряването се вижда под формата на финансовите излишъци“, коментира Пауъл пред Американската финансова асоциация в Чикаго. „Сегашният дълъг период на много ниски лихвени проценти подсказва, че трябва да се подхожда с висока степен на бдителност към натрупването на рискове за стабилността на финансовата система“.

Фед притегля възможността около това колко бързо може да повиши лихвените проценти на фона на оптимистичните нагласи на инвеститорите, че новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп може да стимулира ръста на икономиката със съкращаване на данъците, насърчаване на инвестициите и предриемането на реформи, свързани с регулаторните изисквания, което от своя страна също ще подкрепи ръста на цените.

Пауъл заяви, че Фед е „близо до достигането“ на целите си за пълна заетост и устойчив темп на нарастване на цените, чието целево ниво е 2%.

Графика: Безработица в САЩ. Източник: Bloomberg Terminal

Що се отнася до финансовите рискове, „картината е смесена, но най-важното е, че няма прекомерно натрупване на ливъридж, преструктуриране на дълга или неустойчиви цени на активите в широк план“, отбелязва той.

Фед намали лихвите до почти нулеви равнища по време на финансовата криза през 2008 и оттогава насам прие единствено две повишения.

Докато продължителният период на ниски лихви натежа на рентабилността на банките, той не се отрази на цените на активите, които не са достигнали историческите си нива, заяви Пауъл, като добавя обаче, че „цените на акциите значително да се покачили, придвижвайки нагоре съотношението цена-печалба над средното му историческо ниво.“

„От друга страна, на някои пазари цените на търговските недвижими имоти са високи“, коментира той. „И в нефинансовия корпоративен сектор, брутният ливъридж е висок спрямо историческите си нива“. На този етап "като цяло, не смятам задлъжнялостта на финансовите пазари като риск за финансовата стабилност“, заявява той. 

Протоколът от срещата на Фед през декември показа, че централните банкери са изместили фокуса си към стимулиращата фискална политика на администрацията на Доналд Тръмп, което може да даде основание за по-бърз темп на покачване на лихвите, отколкото се очаква. Въпреки това, по-голямата част от тях все още се обединяват около следването на траектория на поетапно покачване на лихвите.

„В крайна сметка, единственият начин да достигнем устойчиво по-високи лихвени проценти е като подобрим средата за растеж, въвеждайки политики за повишаване на продуктивността и производството в дългосрочен план – политики, които са главно извън обхвата на работа на Фед“, каза Пауъл.

Последни новини
Още от Пазари