SOFIX с 15% ръст за последните 12 месеца

Почти цялото повишение е реализирано през последните 3

Индексът на 15-те най-ликвидни акции на БФБ - SOFIX – реализира силно представяне през последните 12 месеца, отчитайки ръст от 14,67% до 508,89 пункта, предаде Investor.bg.

Вероятно няма друг клас активи, който да е с такъв ръст за този период у нас. Почти цялото повишение е реализирано през последните месеци -13,89% през последните 6 месеца и 12,93% през последните 3. По-голямата картина, а именно изменението за последните 3 години, показва ръст с 11,95% за SOFIX, тоест повишението от последната година е в диапазона между 300 и 600 пункта в годините след 2009 г.

От края на септември тази година SOFIX вече може да се търгува, защото има индекс, който го следва – Борсово търгуваният фонд Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF.

От 15-те компании в SOFIX само две отчитат спад за последните 12 месеца, като най-силен е той при Трейс груп холд АД, отчитайки минус 17,52% до 5,114 лв. за ценна книга. При Адванс Терафонд АДСИЦ има понижение на цената от 1,93% до 2,03 лв. за акция, но реално компанията отчита повишение, защото е разпределен брутен дивидент от 0,1 лв. на акция или около 5% дивидентна доходност. Сумарният ефект от двете (капиталова и дивидентна доходност) е около плюс 3%.

С най-силен ръст са акциите на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ с 46,15% до 1,995 лв. за акция. Повишението е над 50%, като се отчете и разпределения дивидент от 0,0797769 брутно на акция.
На второ място по ръст са книжата на Холдинг Варна АД с повишение от 38,35% до 28,5 лв., на трето място с ръст от 31,4% до 4,9 лв. е Стара планина холд АД, като тук има и брутен дивидент от 0,206 лв. на акция и повишението е общо с над 36%.

Още една компания е с повишение от над 30% - Неохим АД с нарастване от 30 на сто до 58,5 лв. за акция.

Много добро е и представянето на Албена АД - с 26,29% повишение до 56,9 лв. Разпределен е и брутен дивидент от 0,45 лв., което добавя около 1% към общото повишение от капиталова и дивидентна доходност.

 

Последни новини
Още от Пазари