Енергийната борса взима 4 млн. лв кредит

Средствата ще бъдат използвани за погасяване на задължения

Снимка: Luke Sharrett/Bloomberg Снимка: Luke Sharrett/Bloomberg

Операторът на енергийната борса у нас - Българската независима енергийна борса (БНЕБ), търси кредит под формата на овърдрафт в размер на 4 млн. лева. Това става ясно от съобщение на сайта на борсата.

Средствата ще бъдат използвани за погасяване на задължения, възникнали при осъществяването на търговската дейност на дружеството.

Всъщност БНЕБ за втори път отправя покана за избор на финансираща институция. Първата процедура изтече в 17 часа на 11 юли. Сега в новия конкурс борсовият оператор очаква оферти до 17 часа на 19 юли.

От поясненията в документацията става ясно, че нуждата от оборотни средства реално е свързана с изискванията в законодателството за сроковете за възстановяване на данък добавена стойност (ДДС).

Няма промяна в условията, поставени от БНЕБ във втората процедура спрямо първата. Крайният срок за погасяване на кредита е 36 месеца от датата на сключване на договора между борсовия оператор и избраната финансираща институция. Критерият за избор е „икономически най-изгодната оферта“.

В изискванията към институциите е записано, че те трябва да имат кредитен рейтинг от поне ВВ- от една от трите кредитни агенции - Fitch, S&P или българската БАКР, или Ba3 според Moody`s.

Последни новини
Още от Пазари