Сирма Груп удължи срока за обратното изкупуване на акции

Минималната цена остава 0,50 лв за ценна книга

Снимка: Sirma Group Снимка: Sirma Group

Общото събрание на акционерите на Сирма Груп Холдинг АД реши да удължи срока за обратното изкупуване на собствени акции. Това става ясно от протокола от редовното общо събрание на акционерите, проведено на 14 юни 2016. Документът е публикуван чрез БФБ-София и цитиран от Investor.bg.

В дневния ред имаше точка за обратно изкупуване на максимум 300 хил. акции на софтуерната компания – предложение, което беше оповестено още в средата на май с публикуването на поканата и материалите за общото събрание.

Минималната цена остава 0,50 лв за акция, а максималната – 1,50 лв, като се променя само срокът след предложение на акционера Владимир Иванов Алексиев. Той е поискал срокът за изкупуване да бъде до 31 декември 2019, а не до края на 2016, каквото беше първоначалното предложение.

Предложението е било прието с голямо мнозинство, става ясно от протокола. Сега Съветът на директорите на Сирма Груп Холдинг трябва да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на обратното изкупуване. Процедурата ще се осъществи чрез инвестиционен посредник.

В дневния ред на събранието освен рутинните точки, като приемане на финансови отчети и доклади, имаше и точки, касаещи възнагражденията на Съвета на директорите за 2016. Също Владимир Алексиев е предложил намаляване на общия годишен постоянен размер на възнаграждението за членовете на СД до максимум 310 хил. лв от предложените 384 хил. лв. В крайна сметка предложението за понижаване е било отхвърлено. Така на месец общо СД ще получава по 32 хил. лв, като се падат по 4 хил. лв на член на ръководния орган, тъй като той е 8-членен.

Заплатите на СД имат и променлива част. Максималният размер на краткосрочното променливо възнаграждение се предвижда да бъде 6% от консолидираната печалба, но не повече от 40% от неконсолидираната, а максималният размер на дългосрочното променливо възнаграждение – 0,5% от общия брой акции на дружеството.

Освен това общото събрание е одобрило предложението на ръководството 10% от печалбата за 2015 да бъде отделена във фонд „Резервен“, а останалата сума да остане неразпределена. Одитор на отчетите за 2016 ще бъде БИСИКОМ 61 ООД.

Последни новини
Още от Пазари