Лондон – най-големият пазар на златни хартийки

Каква част от търгуваното злато реално съществува

Златни бижута в магазин в Хонконг. 2 февруари 2016. Photographer: Billy H.C. Kwok/Bloomberg Златни бижута в магазин в Хонконг. 2 февруари 2016. Photographer: Billy H.C. Kwok/Bloomberg

Всеки ден в Лондон се търгуват впечатляващите 5 500 тона злато. Общата им стойност в парично изражение е $212 млрд. По този начин Лондон се оказва в ролята на най-големия пазар за търговия на злато на едро и както и най-големия извънборсов пазар на злато в света, пише Visual Capitalist.

На практика на пазара в Лондон всеки ден се търгува повече злато, отколкото има в трезорите на Форт Нокс – мястото, където се съхраняват голяма част от американските златни резерви (4 176 тона). В дни, когато търгуваните обеми са по-високи се приближаваме още повече до нивото на златните резерви на САЩ – 8 113 тона.

Как е възможно това? Голяма част от търгуваното злато не съществува физически, като така Лондон се превръща в най-големия пазар на „златни хартийки“.

95% от златото, което се търгува в Лондон е без документ за право на собственост, като на практика е част от система за търговия със злато, която работи на принципа на частичните резерви. Като изключим златото, притежавано от борсово търгуваните фондове и златото, което се съхранява в Английската централна банка, физически налични остават само 300 тона злато. След като средно дневно обемът на търгуваното злато достига 5 500 тона, очевидно физическото злато, което поддържа огромен обем „златни хартийки“ е сравнително малко.

Ситуацията е много подобна на началото на системата за банкиране с частични резерви, която започва по същия начин – малко по обем физически налично злато е поддържало разписки срещу които всеки може да получи определен обем количество злато. И сега, както и тогава, системата разчита на това, че „притежателите“ на злато няма да искат да го получат физически в наличност по едно и също време.

Какво обаче би се случило, ако все пак се стигне до такава ситуация и повече хора потърсят физически златото, което трябва да стои зад „златните хартийки“?

Последни новини
Още от Пазари