Подобряват се условията за кредитиране в еврозоната през Q1

Банките отчитат по-добър достъп до секюритизация, но достъпът до дълговия пазар се влошава

The headquarters of the European Central Bank (ECB) Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg The headquarters of the European Central Bank (ECB) Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Условията в корпоративното кредитиране в еврозоната продължават да се подобряват през първото тримесечие, показвайки, че безпрецедентните стимули и стабилната банкова система подпомагат възстановяването във валутния съюз. Това обяви Европейската централна банка (ЕЦБ) в проучването си за банковото кредитиране, публикувано във вторник, предава Investor.bg

„Стандартите при корпоративните заеми са облекчени и търсенето расте, насърчено от ниските лихвени проценти и от нуждата от финансиране на инвестиции и сделки“, пише в доклада.

Макар че търсенето на ипотеки също расте, условията неочаквано се затягат. В предишното проучване банките прогнозираха, че няма да има промяна. 

„Конкурентният натиск и понижените усещания за риск са основните фактори, които допринасят за нетното облекчаване на кредитнте стандарти“, смята ЕЦБ. „Що се отнася до влиянието на разширената програма за изкупуване на активи, банките използват допълнителната ликвидност през последното тримесечие на 2015 и първото на 2016 за кредитиране“, пише в текста.

Bloomberg припомня, че на предишното си заседание през март Марио Драги и екипът му понижиха още повече депозитната лихва до -0,4 на сто, разшириха месечния обем на изкупувани активи от 60 на 80 млрд. евро и въведоха нова кредитна линия евтини заеми за банките, за да стимулират инфлацията във валутния съюз. Актуалното проучване дава възможност на централните банкери да защитят решението си на заседанието в четвъртък.

„Мерките за стимули се допълват една друга както за увеличението, така и за улеснението на финансовите условия в цялата икономика. По този начин те таргетират различни сфери от реалната икономика и подпомагат трансмисията на мерките от банковата система към реалната икономика. Така че очакваме значително облекчение на финансовите условия по различни канали“, каза Драги след заседанието на 10 март.

Банките отчитат по-добър достъп до секюритизация, но достъпът до дълговия пазар се влошава, сочи докладът на ЕЦБ.

Кредитните институции изразяват опасения, че мерките за стимули, включително отрицателната депозитна лихва, вредят на традиционните им бизнес модели.

„Банките в еврозоната сигнализират, че като цяло програмата за изкупуване на активи има негативен ефект върху печалбите през последните шест месеца“, признава ЕЦБ. „Отрицателната лихва има положително влияние върху обема кредити, особено заемите за домакинствата, но влияе зле на нетните приходи от лихви и кредитните маржове“, пише още в текста.

Последни новини
Още от Пазари