В търсене на възможности за инвестиции

Интервю с Дейвид Херо, гл. инвестиционен директор на Harris Associates

Електронно табло в Мадридската фондова борса. Снимка: Angel Navarrete/Bloomberg Електронно табло в Мадридската фондова борса. Снимка: Angel Navarrete/Bloomberg

Дейвид Херо, главен инвестиционен директор на глобалния хедж фондHarris Associates, коментира пред Bloomberg как взема решения за разпределението на капитала на фонда.

Вие имате глобален поглед като мениджър на фонда. Как вземате решенията за разпределението на капитала си на фона на турбуленциите на пазара?

Турбуленциите са добри за нас. Цените се движат много по-хаотично, отколкото реалните стойности на компаниите.
Например в европейския финансов сектор изразът "негативни лихви" предизвика голям спад  сред компаниите за финансови услуги.
Вярно е, че в краткосрочен план, особено ако сте търговска банка, ниските и отрицателни лихви не помагат на спредовете при кредитирането. Но това не е всичко. Имате ниски разходи, ниски загуби по кредити и наред със спада в цените от началото на годината, смятаме,  че има големи възможности. Особено ако забележите, че повечето големи банки имат по-силни капиталови позиции отпреди.
Това означава по-сигурни баланси, по-ниски загуби по кредити, по-ниски разходи, по-добра експанзия на кредитирането и все пак имаме спад в цените, предизвикан от негативните лихви, които виждаме като преходен фактор.

Къде са възможностите за правене на пари?

Банките ли? Чрез намаляване на разходи и увеличаване на кредитите.
Печалбите, а да не забравяме и таксите - печалбите им, реализирани от спредовете между депозитите и заемите ще бъдат по-свити. Но не завинаги, както изглежда вярват пазарите. Ситуацията ще бъде такава докато централните банки продължават да поддържат инерцията и не започнат да вдигат лихвите.

Дейвид, видяхме много загуби, една от банките, които реализира загуби наскоро, е Credit Suisse. Вие имате инвестиции в тази банка. В същото русло, за което говорихме за суровините и миннодобивните компании, чиито акции поевтиняват през последните няколко месеца. Кажете ми дали сте увеличили дела си в тази банка?

Както може би предполагате, не съм привърженик на търгуването всекидневно и в краткосрочен план. Не вярваме, че реалната стойност на  Credit Suisse е паднала до нива дори близки до тези, на които паднаха акциите на банката. Такова развитие на нещата почти винаги означава възможност за увеличаване на позициите в дадена инвестиция.

Дейвид, къде виждате стойността в компания, която в крайна сметка не може да реализира печалба?

Ако не могат устойчиво да генерират свободен паричен поток, не вярвам, че бизнеса струва нещо.

Дейвид, споменахте моментът, когато централните банки ще започнат да вдигат лихвите със стабилизирането на икономите. Считате ли, че това ще се случи скоро и не сме ли близо до рецесия?

Бавно се случва в Европа. Растежът на Стария континент беше в рамките на 0%, или дори негативен. В момента растат с 1% до 2%. Голяма част от кредита доведе главно до две неща – поевтиняването на еврото и по-разхлабена политика на ЕЦБ. Двете неща обаче почти си противоречат, защото ЕЦБ се опитва да стимулира кредитната експанзия и донякъде го направи успешно, кредитният растеж достига 2-3%. От друга страна банковите регулации Базел III правят точно обратното, намалявайки стимулите за кредитна експанзия и банките трябва да се борят с това. Другото нещо е, че централните банки по света се превърнаха в основния инструмент за правене на икономическа политика. Това, което трябва да видим, е по-добра политика на макро и микро ниво от правителствата по света. Необходима ни е дерегулация, по-ниски данъци, по-добри политика за пазара на труда. Трябва да се фокусираме върху решения, решаващи проблеми от гледна точка на предлагането. Не можем да се фокусираме само върху паричната политика и мисля, че Япония и Европа до известна степен са виновни, а дори и САЩ.

 

Последни новини
Още от Пазари