Александър Новак: Срещата между ОПЕК и Русия не е потвърдена

Коментар на Райън Чилкот, Bloomberg за плановете за среща между Русия и ОПЕК и преговорите за понижаване добива на петрол

Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Франсин Лакуа, Bloomberg:

Петролът поскъпна, записвайки най-високото си ниво за последните три седмици, след като руският енергиен министър спомена, че са възможни преговори между страните в ОПЕК и страните производителки извън картела относно предложените съкращения на добива на петрол. Райън току-що разговаря с руския енергиен министър Александър Новак. Райън, какво точно ти каза той?

Райън Чилкот, Bloomberg:

Това, което руският енергиен министър искаше да стане ясно е, че към този момент няма потвърдена среща. Не е сигурно дали ще има среща между Русия, ОПЕК и страните производителки на петрол извън картела. Той смята, че коментарите, които направи вчера са грешно интерпретирани от пазарните участници. Може би, защото, както посочи той, пазарните играчи свръхинтерпретираха вероятността за подобна среща. Реално, това, което той каза е, че Венецуела търси преговори както със страните от ОПЕК, така и с тези извън картела. Тя е инициатор на този опит да се проведе срещата. Русия е съгласна да участва, ако подобна среща се състои. Но нито е поставена програма за нея, нито пък има някакви потвърждения, че тази среща ще се състои или кой всъщност ще вземе участие в нея. Така че в близките дни трябва да бъде обсъдено и съгласувано евентуално намаляване на предлагането на петрол.

Франсин Лакуа, Bloomberg:

Райън, руският министър даде ли някакви индикации какво трябва се предприеме, за да се стигне до преговори за координиране на страните при намаляване добива на петрол? Преди това, бих искала да видим цената на петрола, тъй като тя се повиши с оглед на очакванията за срещата между Русия и ОПЕК. Към момента все още виждаме, че расте, но с по-бавни темпове спрямо последните 15 минути. Чудесно интервю, Райън и чудесно свързване с енергийният министър от Русия. Какво очаква да постигне след евентуални преговори с ОПЕК?

Райън Чилкот, Bloomberg:

Виж, Франсин. Мисля, че има две неща. От една страна, той посочи, че не само Русия, а и много страни са подготвени да започнат понижаване на производството на петрол повече, отколкото са били преди година. И това е свързано с опасенията относно ефектите, които ще имат спадащите цени на петрола. Има много условия, за да се стигне до реално споразумение. Едно, от които е консенсусът – всички страни трябва да се съгласят да вземат участие в намаляването на добива. Може да си представите колко трудно ще се случи това. А другото е, че трябва да има някои реални механизми, с които да се подсигури, че съкращаването на добива на петрол ще бъдат изпълнено по справедлив начин от всички страни. Добре ще е да има неформално споразумение, дори е необходимо да има законово споразумение. Трябва да има някои механизми, които да способстват за установяването, че всеки изпълнява честно своята част. Има много стъпки, които той посочи, че ще бъде необходимо да бъдат предприети. Но също така уточни, че Русия е готова да обсъди идеята. Готова е да преговаря, но все още няма нищо сигурно. Все още няма планове за среща.  

 

Последни новини
Още от Пазари