ЕЛАНА ще бъде маркет-мейкър на Сирма Груп Холдинг

Посредникът очаква книжата на технологичната компания да поскъпнат с 57,5% през 2016

Снимка: Сирма Груп Холдинг Снимка: Сирма Груп Холдинг

Сирма Груп Холдинг сключи договор с ЕЛАНА Трейдинг, по силата на който инвестиционният посредник ще осигурява минимална ликвидност за акциите на софтуерния разработчик със собствени средства, съобщават компаниите.

Инвестиционният посредник, който счита, че книжата на Сирма Груп имат потенциала да поскъпнат с 57,5% в следващите 12 месеца, бе одобрен и регистриран от Българска фондова борса (БФБ) като маркет-мейкър на 25 януари 2016, а договорът между двете компании влиза в сила от 1 февруари.

Така до момента ЕЛАНА Трейдинг се оказва единственият посредник на българския капиталов пазар, който осъществява функцията на маркет-мейкър. От своя страна Сирма Груп Холдинг пък е единственият емитент с маркет-мейкър в България. А именно ЕЛАНА помогна на Сирма Груп да се качи на БФБ.

„Това е естествена следваща стъпка и много ясно послание към нашите настоящи и бъдещи инвеститори – Сирма Груп излезе на борсата, за да се развива и да върви по-бързо напред, затова и искаме да продължим да се открояваме сред другите емитенти на нашата борса като се осигури и гарантирана ликвидност на акцията“, заявява в прессъобщението изпълнителният директор на Сирма Груп Холдинг Цветан Алексиев.

Като маркет-мейкър ЕЛАНА Трейдинг се задължава да обезпечава минимална ликвидност по позицията на Сирма Груп Холдинг чрез свои средства. Посредникът трябва да поддържа оферти „купува“ и „продава“ с минимални суми от 2 500 лв. на котировка. Максималният спред на котировките на маркет-мейкъра пък е определен на 5%.

Практиката за включване на маркет-мейкъри по емисии на фондовите пазари е широко разпространена в развитите икономики - тяхната роля осигурява наличие на ликвидност на емисиите, поясняват от компаниите.

През 2006 БФБ въвежда за пръв път правила за регистрация и извършване на дейност като маркет-мейкър. Досега само шест посредника са изпълнявали тази функция, като никой от тях вече няма текущ договорен ангажимент. 

Търговията с акции на Сирма Груп Холдинг на БФБ стартира на 23 ноември 2015 след проведеното успешно първично публично предлагане, чрез което софтуерната компания набра 11,5 млн. лв.

В първия си търговски ден акцията на Сирма Груп затвори при цена от 1,272 лв. за брой. Два месеца по-късно цената е 1,13 лв. Последната сделка е с дата 21 януари, като за този период книжата са поевтинели с 11,2%. Само от началото на годината спадът е от 5,83%. Пазарната капитализация на дружеството е 67,077 млн. лв.

От своя страна ръководителят „Анализи“ в ЕЛАНА Трейдинг Татяна Василева-Пунчева оценява положително книжата на Сирма Груп Холдинг, посочвайки потенциал за ръст от 57,5% в следващите 12 месеца до цена от 1,78 лв. за брой спрямо текущите 1,13 лв. Препоръката с дата 12 януари е „buy”, видно от терминала на Bloomberg. Оценката е единствена, т.е. няма други посредници, които да са дали своята препоръка за книжата на компанията.

Анализът на ЕЛАНА се базира на очакванията за представянето на акцията след IPO-то, доброто корпоративно управление и плановете на мениджмънта. Като рискове за прогнозата се посочват евентуален по-бавен икономически растеж у нас, ръст на търсенето на кадри в IT сектора, което може да доведе до увеличение на заплатите, яростна конкуренция или едно по-бавно темпо на разрастване заради евентуално по-неблагоприятно развитие по отношение на продажбите и маркетинга спрямо очакваното.

Последни новини
Още от Пазари