Дилемата на Драги: Какво още да направи ЕЦБ през 2016

Скот Тийл, зам.-главен инвестиционен директор за инструменти с фиксирана доходност и управляващ директор на BlackRock, коментира евентуалното удължаване на количествените улеснения на ЕЦБ и инвестиционната й стратегия за Bloomberg, 18.01.2016.

Скот Тийл. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Скот Тийл. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Гай Джонсън (Bloomberg): Ние вече го коментирахме малко, но нека да обсъдим сега детайлите. Вече говорихме за по-негативните депозитни лихви, говорихме може би за продължаване на програмата на количествени облекчения, ще трябва ли да продължат да разклоняват тази стратегия. Но ще бъде все по-трудно и по-трудно да се влияе на инфлацията, може би не само тази, но и през следващата година.

Скот Тийл: Да, мисля, ще може да бъде трудно, но ще се опитва да се влияе на фона на цените на петрола, такива, каквито са и с инфлацията, такава, каквато е. Драги ще има възможност да направи повече. И той е длъжен да направи повече. Тази комбинация трябва да ги движи напред. Въпросът е дали те ще могат да купуват достатъчно активи в настоящия микс. Така че мисля, че ще променят активите. Ще купуват корпоративни бонове по-агресивно. Това е големият въпрос, върху който ще трябва да мислим занапред. За мен е пределно ясно, че лихвите ще трябва да паднат даже по-ниско. Знаем, че двугодишните германските бонове вече се търгуват на база минус 40, така че вече добиваме някакви представи за пазарните очаквания. А също и поръчките, които правят на ниво от около 60 млрд. евро месечно, това ще се качи на нива между 10 и 15 млрд., но те също така могат да променят и типа активи, които купуват.

Гай Джонсън (Bloomberg): Как ще проработят нещата тази година, тогава? Ако това са парченцата, какво ще бъде цялостното портфолио, което ще наблюдаваме?

Скот Тийл: Мисля, че за европейския инвеститор европейската рамка е много позитивна за позиция на задържане. Все още имаме 2,5% при португалските държавни ценни книжа. Все още имаме сигурни печалби в някои пазари в Европа на фона на много благоприятна парична политика, а също и много благоприятната инфлационна картина. Единствената сфера, която трябва да наблюдаваме внимателно е европейският икономически ръст. Слабото евро, или на нива, които остават почти непроменени, както и ниските нива на петрола са много позитивни за германската икономика. Очакваме това да повлияе на Германия да върви напред. Но в краткосрочен план, от гледна точка на позицията за инвестиционно задържане, ако очакваш от ценните книжа не толкова увеличаване на капитала, колкото възвращаемост, Европа ще бъде добро място за инвестиции.

Гай Джонсън (Bloomberg): А какви, мислите ще бъдат спредовете между облигациите отвъд Атлантика?

Скот Тийл: Интересното е, че разглеждахме за 2015. 10-годишните британски ДЦК и 10-годишните американски ДЦК. Те остават непроменени, малко или много, в рамките на няколко базисни пункта. Тази година видяхме драматични движения и британските боновете бяха сред локомотивите за фиксиране на възвращаемост. Американските – в по-малка степен. Това, което мисля е, че пазарът очевидно взима под внимание само две повишавания на лихвите от страна на Фед през следващите две години. Мисля, че това е твърде малко на фона на голямата картина. За това очаквам да видя ценните книжа да се представят под очакванията, но очакванията за инфлацията ще бъдат много консервативни, а цените на петрола да останат на нивата, на които са. Не виждам много маркетингова волатилност отвъд този обхват.

Гай Джонсън (Bloomberg): Около 200 – 250

Скот Тийл: Да, и основата причината е, защото паричната политика на САЩ се променя и цените на ценните книжа отговарят на това. Аз бях изненадан за облигационните пазари, но бях още по-изненадан за пазара на британските ценни книжа.

Гай Джонсън (Bloomberg): Това ли направи пазарът на британски облигации?

Скот Тийл: При пазара на британските ДЦК мисля, че има за пръв път повишаване на цените от 2007 година. При този пазар има някои много специфични фактори, които вляят и един от тях е предстоящия референдум за ЕС. Все още не е ясно как ще реагират инвеститорите на променящите се условия и перспективи. Колкото по-напред въ(в времето отиваме, толкова по-голяма става несигурността какво ще се случи и изходът се коментира все повече. Британският паунд е „звездата“ при валутите, които се представят под очакванията. В много аспекти това е, което иска Великобритания – те искат по-слаба валута и стабилни нива на лихвените проценти. Така че за мен е много интересно как се развива пазара на британските ДЦК, най-вече под влиянието на бъдещия британския референдум.

 

Последни новини
Още от Пазари