Български акции с много различни цени във Варшава

Търговията с Еврохолд България АД и Софарма АД е вяла

Борсата във Варшава. снимка:  Wojciech Rzazewski/Bloomberg News. Борсата във Варшава. снимка: Wojciech Rzazewski/Bloomberg News.

Сделките с акции на Еврохолд България АД и Софарма АД се сключват на коренно различни цени на борсите във Варшава и София, показва проучване на Investor.bg.

Във Варшава има сделки с книжата на холдинга по цена от 7,76 злоти за акция (3,4881 лв.) от 9 ноември 2015 г., когато има сделки за 4 884 акции.

След това няма сделки с Еврохолд във Варшава, но на 6 ноември 2015 г. е имало и сделка при 9 злоти (или 4,04 лв.), като през деня са изтъргувани 768 книжа. В същото време на 9 ноември 2015 г. търговията в София е приключила при цена от 0,759 лв., а на 6 ноември 2015 г. - при 0,74 лв. за акция. На 10 декември 2015 г. търговията в София е приключила на 0,735 лв. Разликата между цените на акциите на Еврохолд България в София и Варшава е над 4 пъти.

На борсата във Варшава се търгуват и акциите на Софарма АД при цена от 7,18 злоти за акция и обем от 2 броя на 7 декември 2015 г., или 3,2274 лв. за акция, което е съществено различно от цената на затваряне от 2,51 лв. на същия ден на борсата в София.

Броят сделки и оборотите на борсата във Варшава са ниски, а повечето пазарни участници вече забравиха за двойните листвания на Еврохолд и Софарма, на които някои възлагаха надежди да възродят търговията и в София. Във Варшава се търгуваше и акцията на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, но не на основния сегмент.

В статията е използван обменен курс от 0,4495 лв. за една полска злота. Не е препоръка за инвестиционно решение

Последни новини
Още от Пазари