Ръст в доходностите на американските ДЦК

В очакване на решението на Фед

Джанет Йелън, гуверньор на Фед. Снимка: Andrew Harrer/Bloomberg Джанет Йелън, гуверньор на Фед. Снимка: Andrew Harrer/Bloomberg

Дори едногодишните американски държавни облигации представляват прекалено голям риск за някои инвеститори, докато пазарите стоят в очакване за първото вдигане на лихвите от страна на Фед от 2006 г. насам, пише Bloomberg. 

Доходностите по ДЦК с падеж след една година са на най-високо ниво от 2008 г. насам и най-много над доходностите по ДЦК с падеж след 1 месец от 2009 г. насам. Фондовете на парични пазар се насочват към най-краткосрочните облигации, докато потенциалното вдигане на лихвите от страна на Фед може да се случи само след седмица. 

По обяд на 9 декември на борсата в Ню Йорк американските държавни облигации с падеж след 1 година се търгува с доходност от 0,73%. Доходността по едномесечните ДЦК беше 0,19%. Мениджърите на фондовете на паричния пазар предпочитат най-краткосрочните облигации, защото те са най-лесните за търгуване (най-ликвидни б.р.). Има притеснения, че волатилност на паричните пазари може да накара инвеститорите да продадат дяловете си във фондовете и да си потърсят парите. Затова интересът към по-дългосрочни ДЦК е ограничен, което води до покачване на доходностите по тях и спад в цените им. 

Средно претегленият матуритет на облигациите, в които инвестират стоте най-големи фонда на паричния пазар в САЩ, падна до 35 дни по данни на Crane Data. Това е най-ниското ниво откакто компанията публикува такива данни, или от 2006 г. насам. 

 

 

Последни новини
Още от Пазари