Доходността по 10-годишните ДЦК спадна

Министерство на финансите. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Министерство на финансите. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Доходността на 10-годишните ДЦК, които МФ емитира в понеделник се понижи до 2.34%. Това е понижение спрямо 2.56%, постигнати на предишния аукцион за тази емисия през ноември. 

Това е петото отваряне на емисията за годината. На първия аукцион през април доходността бе 2.04%, след това през септември МФ отхвърли всички поръчки, през октомври доходността достигна 2.48%, а през ноември 2.56%.
МФ е предложило книжа в размер на 65 млн. лева, а са постъпили поръчки за 105.65 млн. лева, т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 20 800 000 лв. Има сериозно намаление на състезателните поръчки спрямо предишните аукциони.

Последни новини
Още от Пазари