Как централният съконтрагент ще се отрази на БФБ

Изпълнителният директор на БФБ-София Иван Такев коментира темата в "В развитие", 10.11.2015

Иван Такев. снимка: Bloomberg TV Bulgaria Иван Такев. снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Представители на БФБ и Централен депозитар участваха в тридневни разговори за евентуално включване на страната ни в създаване на нова институция за търговия с финансови инструменти - регионален централен съконтрагент.

Темата е била дискутирана на срещи с инвестиционните посредници, банките, регулатора (КФН)  и Централния депозитар. ЕБВР предприе конкретни стъпки по анализиране на необходимостта от присъствието на такава клирингова институция. Оттук насетне проектите ще се придвижват на двустранна основа, обясни Иван Такев. Всяка страна трябва да дискутира подобен проект с някоя от четирите централни съконтрагента, които оперират на пазарите в Централна Европа.

Централният съконтрагент е такава клирингова система, обслужваща приключването на сделките с финансови инструменти. Тя застава като страна по всяка една от сделките, тоест елиминира риска от насрещната страна. Дейността на централните съконтрагенти се регулира от регламент 648 на ЕК, което поставя доста сериозни изисквания спрямо тях. 
Говорим за присъединяване към вече установен централен съконтрагент в региона, а не за създаване на нова институция, тъй като капиталовите изисквания са сериозни, подчерта Такев. ЕБВР оказва единствено техническа и методологическа помощ.

Финансирането ще е със собствени средства на съответните пазари. От ЕБВР предлагат самите ползватели на услугата да станат и съакционери в централния съконтрагент.

Елиминирането на риска на насрещната страна е услуга и тя трябва да бъде заплатена, каза Такев в отговор на въпрос за разходите. Съществуват мнения, че разходите за приключване на сделките могат да се увеличат значително в сравнение с това, което плащат инвеститорите. Другото притеснение е, че към членовете на тези съконтрагенти се прилагат определени капиталови изисквания. Тоест ако искаш да приключваш директно своите сделки, трябва да разполагаш с минимален капитал. Тези изисквания са доста високи и това предполага, че ще бъдат засегнати около три четвърти от членовете. Те няма да могат да приключват сделките си директно, а ще ползват услугите на клирингов член.

Трябва да се преценят всички аспекти. Трудно ми е да преценя доколко индивидуалните инвеститори ще бъдат "за" или "против", тъй като те са по-чувствителни към увеличение на разходите за пост трейдинг услуги, заяви изпълнителният директор на БФБ.

В региона централни съконтрагенти оперират в Полша, Австрия, Унгария и Гърция. Потенциалните пазари, които биха разгледали тази възможност, са Румъния, България, Хърватска, Словения, Словакия. 

 

Последни новини
Още от Пазари