Deutsche Bank със 7 млрд долара загуби за третото тримесечие

Банката очаква да отпише активи за 5,8 милиарда ерво

Седалището на Deutsche Bank във Франкфурт Седалището на Deutsche Bank във Франкфурт

Изпълнителният директор на Deutsche Bank AG Джон Криан обяви най-голямата тримесечна загуба за банката за последното десетилетие, съобщава Bloomberg.

Това може да принуди Deutsche Bank да спре изплащането на дивиденти – нещо, което не се е случвало от годините на пост военното възстановяване на Германия. В противен случай Криан може да се наложи да поиска от акционерите допълнително финансиране за институцията.

Най-голямата европейска инвестиционна банка очаква загуби за третото тримесечие в размер на 6,2 милиарда евро (7 милиарда долара), след като се наложи да отпише активи в двете си основни подразделения, както и да увеличи резервите си за юридически разходи.

В писмо до служителите Криан казва, че те ще трябва да понесат част от финансовата тежест, когато бъдат изплащани бонуси в  края на годината.

Компанията казва, че очаква да отпише активи за 5,8 милиарда ерво, тъй като по-високите капиталови изисквания понижават оценката на инвестиционната й банка. Това също понижава и очакваните приходи от продажбата на Deutsche Postbank AG.

Репутация и други нематериални активи, част от чиято стойност предстои да бъде отписана, са заведени в баланса на банката при придобиването на редица бизнес, включително Bankers Trust през 1999 и Postbank през 2010 на цена по-висока от пазарната оценка на активите им, посочва Криан в своето писмо.

Базираната във Франкфурт институция ще задели и 1,2 милиарда евро за уреждане на правни спорове.

Последни новини
Още от Пазари