Марио Драги: Рисковете все още клонят към влошаване

Гуверньорът на Европейската централна банка Марио Драги коментира прогнозите за ръста и инфлацията на еврозоната

Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Гуверньорът на Европейската централна банка Марио Драги коментира прогнозите за ръста и инфлацията на еврозоната, след като ЕЦБ запази лихвите непроменени по време на днешното си заседание. 

Още по темата

Откъс от речта му:

В сравнение с макроикономическите прогнози на екипа на ЕЦБ за декември 2018 прогнозата за ръста на реалния БВП бе преразгледана към понижение значително за 2019 и в малка степен за 2020.

Рисковете, свързани с перспективите за ръста на еврозоната все още вземат превес към влошаване на основа продължаващите неясноти, свързани с геополитическите фактори, заплахата от протекционизъм и уязвимостта на развиващите се пазари.

Според експресните прогнозни данни на Евростат инфлацията според Хармонизирания индекс на потребителските цени за еврозоната е била 1,5% през февруари 2019, след темп от 1.4% през януари, отразяваща донякъде по-високата инфлация в цени на енергията и храните. На база на текущите равнища на фючърсите по петрола общата инфлация вероятно ще остане на около сегашните равнища преди да се забави към края на годината. Измервателите на основната инфлация остават като цяло заглушени, но натискът върху разходите за труд се е усилил и разраснал в условия на високи нива на използване на капацитета и затягане на пазара на труда. Гледайки напред основната инфлация се очаква да се ускори в средносрочен план, подкрепена от нашите мерки на парична политика, продължаващата икономическа експанция и увеличаващия се ръст на заплатите.

Тази оценка също е по-общо отразена в макроикономическите прогнози за еврозоната на екипа на ЕЦБ за март 2019, които предвиждат годишна инфлация според Хармонизирания индекс на потребителските цени за еврозоната от 1.2% за 2019, 1.5% за 2020 и 1.6% за 2021. В сравнение с макроикономическите прогнози на екипа на ЕЦБ за декември 2018, изгледите за инфлацията според Хармонизирания индекс на потребителските цени бе преразгледана към понижение през целия прогнозен период, отразявайки най-вече по-слаба прогноза за перспективите на растежа в краткосрочен план.

 

Последни новини
Още от Новини