България, Румъния и Азербайджан - в работна група за газовите маршрути

Румънският зам.-министър на енергетиката Юлиан Робърт Тудорче за бъдещето на тристранното енергийно сътрудничество

Снимка: Akos Stiller/Bloomberg Снимка: Akos Stiller/Bloomberg

Азербайджан, Румъния и България могат да създадат съвместна работна група по газоснабдяването, заяви държавният секретар на румънското министерство на енергетиката Юлиан-Робърт Тудораче в ексклузивно интервю за Trend.

Относно двустранните отношения между Азербайджан и Румъния в областта на енергетиката, Тудораче отбеляза, че "несъмнено има значителен потенциал за сътрудничество между двете страни в енергийния сектор" и "наскоро са идентифицирани важни възможности на ниво компании: подземно съхранение на газ, сътрудничество в брегови и офшорни газови проекти в Каспийско море, сътрудничество в проучването и експлоатацията на газови обеми, открити в румънската зона на Черно море, развитие на сътрудничество в областта на научните изследвания, експлоатацията, проектирането, диспечирането, поддръжката, включително потенциални общи подходи към развитието на полето Шах Дениз 3 и в контекста на участието на SOCAR като акционер в големи проекти като TAP, TANAP и др".

"Предвиждаме създаването на съвместна , може би дори тристранна с участието на нашите български партньори, за конфигурирането на азербайджанските газови маршрути към България и Румъния".

За "Трансгаз" SOCAR може да се превърне в мост към Азербайджан и Каспийския регион. За SOCAR, TRANSGAZ може да създаде необходимата инфраструктура за безопасен и ефективен газов коридор към европейския пазар, подчерта Тудораче.

"Предпоставките за газа от азербайджанските находища Шах Дениз да достигнат до българския, румънския и централноевропейския пазар на газ са налице. За тази цел биха могли да се развият нови стратегически партньорства със SOCAR ”, каза Тудораче. Той добави, че отправна точка в двустранните отношения между Азербайджан и Румъния е подписаната от президентите на двете страни на 28.09.2009 "Декларацията за създаване на стратегическо партньорство между Румъния и Република Азербайджан" по повод официалното посещение в Румъния на Илхам Алиев.

Той припомни, че Планът за действие за изпълнение на стратегическото партньорство между Румъния и Азербайджан е подписан и в Баку през 2011.

"Румъния и Азербайджан имат отлични отношения на сътрудничество и много силно енергийно партньорство. Сътрудничеството между Румъния и Азербайджан е от особено значение, като се има предвид по-специално възможността за диверсифициране на източниците на доставка на газ и имплицитно за увеличаване на енергийната сигурност", каза Тудораче.

Заместник-министърът отбеляза, че двете ТРАНСГАЗ и РОМГАЗ, две от най-важните румънски компании в сектора на природния газ, имат дългогодишни отношения на сътрудничество с SOCAR.

"Например, за по-добра структура на съществуващото сътрудничество, TRANSGAZ и SOCAR са подписали "Меморандум за разбирателство" през 2016 за съвместно участие в проекти от широк регионален интерес и в контекста на свързването на Южния газов коридор с вертикалния коридор." той добави.

Тудораче каза, че сега е момент, в който страните обсъждат "изключително интересни събития в регионалния и глобален енергиен пейзаж".

"Ето защо, искам всичкият опит, който Румъния е натрупала на национално ниво в енергийния сектор през последните 100-150 години, както и дългогодишната традиция, на която Република Азербайджан се радва на енергийния сектор, особено в секторът на нефта и природния газ, да доведе до много по-високо ниво на сътрудничество, до много по-силна амбиция на местните компании в нашите страни да реализират проекти от общ интерес".

Искам азербайджанските компании да инвестират повече в Румъния, а румънските компании да бъдат по-присъстващи на азербайджанския пазар, за да идентифицират и да се възползват от бизнес възможностите и да могат да играят значителна роля в региона, включително с оглед гарантиране на енергийната сигурност,” отбеляза той.

Последни новини
Още от Новини